Positivt møte med ME-foreningen

ME-foreningen, Norsk Pasientskadeerstatning og Folkehelseinstituttet gjennomførte et møte 2. mars. Partene ble enige om et samarbeid for å belyse om det kan være en sammenheng mellom utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (ME) og vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. juli 2012

I møtet orienterte Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om muligheten for erstatning i forbindelse med vaksineforsøket. – Vi vil ha dialog både med ME-foreningen og Folkehelseinstituttet i behandlingen av disse sakene, sier assisterende direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad. Han understreker at NPE vil være opptatt av å strømlinjeforme behandlingen av sakene og regner med at sakene vil kunne være ferdig behandlet i løpet av ett års tid.

-For pasienter som vurderer å søke erstatning, er det viktig å være klar over at et hovedkriterium for å få erstatning er at det er sammenheng mellom pasientens skade og vaksinasjonen. Hver sak blir vurdert individuelt ut fra de konkrete forhold i saken, sier Jørstad videre.

Utgangspunktet for møtet var at ME-foreningen (Norges myalgisk encefalopati forening) har registrert mange tilfeller av ME-pasienter blant dem som deltok i en stor utprøving på 1980- og 1990-tallet av en vaksine mot hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokk-B bakterien.

– Vi ønsker et samarbeid med Folkehelseinstituttet for å se om det kan være en sammenheng mellom meningokokkvaksine og kronisk utmattelsessyndrom, sier daglig leder i ME-foreningen Ellen V. Piro. Gjennom å sammenligne et utvalg ME-pasienter med en kontrollgruppe, kan man beregne om de som fikk vaksine har hatt større risiko for å utvikle ME enn de som ikke har fått det.

– Vi tar nå ansvar for å sette i gang denne studien, og ønsker å ha med ME-foreningen i en referansegruppe, sier direktør ved Folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen. Han anslår at resultatene av studien vil foreligge om ett års tid.