Rekordhøye utbetalinger i pasientskadesaker i 2013

Årstallene fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2013 viser ny rekord i utbetalinger til pasienter og pårørende: 946 millioner kroner er utbetalt i 2013. –Vi har aldri utbetalt så mye i erstatninger på et år, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. januar 2014

De årlige erstatningssummene i pasientskadesaker nærmer seg nå 1 milliard kroner. –Det viktigste er at pasienter får den erstatningen de har krav på når de først har blitt utsatt for feilbehandling, men tallene viser også at feilbehandlinger utgjør en stor kostnad for samfunnet, sier Jørstad.

Stor samfunnsmessig betydning
- Våre tall alene sier ikke noe om totalt antall feilbehandlinger, men beløpene viser at det er viktig at vi tilbakefører kunnskap om sakene våre til helsetjenesten, påpeker Jørstad. - Helsetjenesten må selv se på hva som går galt og legge opp rutiner og systemer slik at vi får en sikrere helsetjeneste der det skjer færre feil.  Dette arbeidet er av stor samfunnsmessig betydning, både økonomisk og menneskelig. Vi bidrar med statistikk og oversikt over risiko for skader og skadeomfang til helsetjenesten, sier Jørstad.

Viktig med raskt oppgjør
At utbetalingene er så store i 2013, handler i hovedsak om at NPE har behandlet flere saker enn årene før. – Det er viktig at de som har krav på erstatning får oppgjør så raskt som mulig, påpeker Jørstad. –Jeg er glad for at 300 flere pasienter enn året før fikk endelig erstatningsoppgjør i fjor. Når man har vært uheldig og fått en pasientskade grunnet feilbehandling, er det å få avklart og utbetalt erstatning for det økonomiske tapet man har fått, naturlig nok svært viktig for den enkelte.

Redusert saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden i NPE har blitt redusert i 2013, med 35 dager i arbeidet med å fastslå om man har rett til erstatning, og med 45 dager i prosessen med å fastsette erstatningssummen. - Dette viser at forbedringsarbeidet vårt med å sikre effektive prosesser gir resultater, og det er jeg svært fornøyd med, sier Jørstad.  - Det er viktig for oss å fortsette arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden. Raske og riktige avgjørelser er av stor velferdsmessig betydning for dem som henvender seg til oss, sier han.

Antall meldte saker flatet ut
Når det gjelder antall meldte saker, har utviklingen fra 2012 stagnert. – Vi antok at det ville komme en fortsatt økning i meldte saker i 2013, men det slo ikke til. Men vi fikk over 5000 saker meldt til oss i fjor, noe som er et betydelig antall saker å utrede medisinsk og juridisk, avslutter Jørstad.