Seminar med Pasient- og brukerombudene

Vi har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. Nær kontakt med Norsk pasientskadeerstatning er derfor viktig, sier Eli Gotteberg, pasient- og brukerombud i Aust-Agder.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. november 2011

Tirsdag 25. oktober inviterte NPE til det 16. seminaret på like mange år med Pasient og brukerombudene.

- Vi legger stor vekt på dette årlige treffpunktet. Jeg setter pris på det gode samarbeidet vi opplever å ha med ombudene, sier assisterende direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Dialog
Jørstad innledet dagen med en orientering om status og framtidsplaner i NPE, og informerte blant annet om saks- og avviklingsutvikling, økt tilgang til medisinske rådgivere og arbeidet med å redusere saksbehandlingstidene, blant annet gjennom anvendelse av LEAN-metodikken.

- Det er flott at medarbeidere fra pasient- og brukerombudene i hele landet vier en dag til å få økt kunnskap om pasientskaderettslige problemstillinger og innblikk i hvordan vi behandler våre saker. Dette arrangementet er også en fin anledning til en direkte dialog om konkrete problemstillinger i våre felles saker, sier LEAN-prosjektleder og seksjonssjef John W. Aschehoug.

Program
Programmet inneholdt flere poster som var spilt inn fra ombudene selv. Forelesere fra NPEs juridiske stab holdt innlegg om blant annet sondringen mellom påregnelig komplikasjon og svikt, unntaksbestemmelsen om særlig stor eller særlig uventet skade, bruk av advokat i pasientskadesaker, tannskader, menerstatning og rus og psykiatri.

- Vi er veldig fornøyd med programmet, sier Eli Gotteberg, som også er leder og koordinator for kollegiet med pasient- og brukerombud. Svært mange av de som henvender seg til pasient- og brukerombudene har opplevd uventede komplikasjoner og svikt i helsevesenet. Vi gir råd og veiledning til disse og da er det viktig at vi er godt kjent med erstatningsordningen. I den forbindelse er det også veldig spennende og riktig at NPE nå er på sosiale medier som Facebook og Twitter, sier Gotteberg.