Skjønnhetsbehandling – skade eller reklamasjon?

Fra erstatningsordningen for pasientskader trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til og med 2010, har 638 pasienter søkt om erstatning etter skader. 78 av sakene gjelder skjønnhetsbehandling. Av disse er 33 ferdigbehandlet. Elleve pasienter har fått medhold og 22 har fått avslag.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. januar 2012

Det er foreløpig foretatt utbetaling i kun en av sakene som gjelder skjønnhetsbehandling, flertallet av utbetalingene gjelder tannbehandling. Hittil er det utbetalt til sammen 4,2 millioner kroner i erstatning til pasienter som har fått behandling innen privat helsetjeneste.

Pasientskade eller reklamasjon
Skjønnhetsbehandling omfatter både kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling, for eksempel øyelokk- og brystoperasjoner, fettsuging, kjemisk behandling av hud, laserbehandling, med mer. En klar forskjell mellom disse sakene og vanlige pasientskadesaker, er at det er langt flere saker der det er en utfordring å vurdere hva som er en pasientskade og hva som kan være en reklamasjon. Pasientene kjøper en tjeneste ut fra et ønske om forbedret utseende, og det er ingen betingelse at det skal være et medisinsk behov for behandlingen.

Mangelfull journal
I sakene er det også gjennomgående dårlig journalføring og mangelfull informasjon om risiko for varig skade.

-Dette er alvorlig, både fordi det har betydning for oppfølging og behandling av pasienten, og for vår vurdering av erstatningskravet, sier kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr. Pasientene får heller ikke mulighet til å vurdere risiko for bivirkninger av den behandlingen de skal motta.

Medisinsk kompetanse
Skjønnhetsbehandling som utføres av autorisert helsepersonell faller inn under pasientskadeordningen. Pasientene bør kunne forvente en profesjonell håndtering og behandling. Skader etter behandling av uautorisert helsepersonell, som for eksempel kosmetolog, faller ikke inn under ordningen.

-Våre saker så langt, selv med et lite materiale, tyder på at pasienter som vurderer skjønnhetsbehandling har god grunn til å sjekke behandlingsstedet. De bør sjekke om det har god medisinsk kompetanse og om de får informasjon om eventuell risiko for varige skader, før behandling avtales, sier Stæhr.

Tilskuddsplikt
Alle i privat helsetjeneste skal betale tilskudd til NPE for å være dekket av ordningen. Dette er de forpliktet til gjennom pasientskadeloven med forskrift, som trådte i kraft for privat helsetjeneste 1.1.2009. Ikke alle har gjort det ennå, og det er alvorlig når det skjer pasientskader. NPE vil ivareta pasientene og utbetale erstatning til alle som har krav på det. De behandlingsstedene som ikke har registrert virksomhetene og betalt tilskudd, risikerer at NPE krever tilbakebetalt erstatningen.