Sykkelskader

I perioden fra 2006 til 2010 har NPE behandlet 83 erstatningskrav for feilbehandling av sykkelskader. Sakene gjelder i hovedsak bruddskader etter fall på sykkel.

Skriv ut Nynorsk | English | 6. juni 2017

Det er 48 menn og 35 kvinner som har fått behandlet sitt erstatningskrav. Av de til sammen 83 sakene har 49 fått avslag og 34 har fått medhold. Der det er gitt medhold, har det vært en svikt i ytelsen av helsehjelp.

- Det dreier seg stort sett om forsinket diagnostisering eller feil behandling og oppfølging av skaden, sier kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr.

Eksempel på medhold:
En mann var utsatt for en sykkelulykke der han skadet høyre albue. Han ble operert for brudd i albuen, men ble utredet videre pga manglende tilheling og dårlig bevegelighet. Utredningen viste at pinnen sto for langt inne i leddet og skadet leddflaten på overarmbeinet. Mannen ble da operert på ny. Under opptrening slapp fiksasjonen taket og det var nødvendig med enda en operasjon. Operasjonen var vanskelig, og inngrepet ble ikke utført etter gjeldende retningslinjer og prinsipper, da leddet ikke ble reponert og pinnene ble satt feil. Det har vært en svikt ved ytelsen av helsehjelp og pasienten har derfor krav på erstatning. For avslagssakene er det typisk at behandlingen vært i tråd med de medisinske retningslinjene. Selv om pasienten fortsatt har smerter og plager, skyldes det selve skaden, ikke behandlingen.

Eksempel på avslag:
En kvinne falt på sykkel og pådro seg brudd i overarmen og skulderen kom ut av ledd. Skulderen ble satt på plass og bruddet naglet. Naglematerialet ble fjernet og det ble senere påvist at skulderleddet er skadet. Hun oppnådde ikke vanlig bevegelighet med fysioterapi. Pasienten har fått tilbud om protese. Hun har fortsatt smerter og nedsatt funksjon, men plagene skyldes selve bruddskaden. Det har ikke vært svikt ved ytelsen av helsehjelp, og pasienten har derfor ikke krav på erstatning.