Vil ha mer samarbeid med helsetjenesten

Fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk Ida Bukhom og direktør Rolf Gunnar Jørstad

Fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk Ida Bukhom og direktør Rolf Gunnar Jørstad

­­­For to måneder siden startet Ida Bukholm hos Norsk pasientskadeerstatning som fagsjef for vår nyopprettede seksjon for pasientsikkerhet og statistikk.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. oktober 2014

Stillingen som fagsjef for pasientsikkerhet og statistikk ble opprettet for å ta arbeidet med pasientsikkerhet i NPE videre.

-I lang tid har NPE hatt fokus på pasientsikkerhet og hatt kontakt med helsetjenesten om læring av sakene og tallmaterialet vårt. Men for å skape økt bruk av materialet vårt i helsetjenesten, hadde vi behov for en som kunne ha dedikert ansvar for pasientsikkerhet. Ida Bukholm ble denne personen, forteller direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Mye erfaring fra helsetjenesten
Med 22 års erfaring som kirurg og overlege, har Ida sett hvor feilene kan skje. Hun mener det er viktig at helsetjenesten bruker mer av tallene vi sitter på til arbeidet med pasientsikkerhet, fordi vi sitter på sentral informasjon som er viktig for videre læring.

- Sakene til NPE er sentrale, blant annet fordi det er pasienten som selv melder saken hos oss. I andre meldeinstanser er det helsepersonellet som melder fra. Det er ikke alltid slik at det er samsvar mellom disse to. Det aller viktigste er jo hvordan pasienten opplever ting, understreker Bukholm, og fortsetter:

- Vi har erfart at svikten ofte skjer mellom de forskjellige nivåene og avdelingene underveis i behandlingen, og disse er vanskelig å fange opp. Denne helheten sitter vi i NPE på.

Vil ha mer samarbeid
Ida håper på å opprette faste kontakter og møter med viktige aktører i helsetjenesten.

- Jeg har vært i møter med flere av dem, og ser fram til et godt samarbeid. Det er veldig fint å se at folk er så positive. Så nå gjelder det å opprettholde denne kontakten og samarbeide framover, forteller hun engasjert.

Positiv til framtiden
Framover håper Jørstad at NPE blir en selvsagt aktør i alt arbeidet som skjer innen pasientsikkerhet:

- Vi sitter på informasjon som er viktig at helsetjenesten bruker, og med en dedikert person med ansvar for dette arbeidet hos oss mener jeg at NPE vil få større og bredere gjennomslagskraft.