Anne-Mette Gulaker tiltrer som fungerende direktør

Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i NPE og har lang erfaring som leder av saksbehandlingsområdet. Hun blir fung. direktør inntil ny direktør er tilsatt.

Skriv ut Nynorsk | English | 1. desember 2022

Gulaker har vært stedfortreder for direktør i mange år og er godt kjent med de ulike oppgavene som ligger til stillingen.

Anne-Mette Gulaker

-Den viktigste oppgaven blir først og fremst å sørge for at NPE fortsatt fungerer godt, i påvente av at vi får tilsatt en ny direktør, sier fung. direktør Anne-Mette Gulaker.

NPE står i startgropa med å gjennomføre en omfattende digitalisering av alle systemer og tjenester. Det å sørge for en god gjennomføring av dette prosjektet blir en viktig oppgave å følge opp fremover. Samtidig er hovedoppgaven å behandle erstatningskravene på en effektiv og god måte.

-Jeg ser fram til dette arbeidet, sammen med alle de dyktige lederne og medarbeiderne vi har i NPE, avslutter Gulaker.