Årsrapport for 2015 er ute

Årsrapporten vår for 2015 er klar. Her kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. mars 2016

I tillegg kan du lese mer om blant annet årets aktiviteter i tall, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringene vi ser i tiden framover, og regnskapet for 2015.

Klikk i lenkeboksen for å lese årsrapporten.