Årsrapport for 2016 er ute

Årsrapporten vår for 2016 er klar. 2016 ble et år med økt produksjon av avgjørelser og økte erstatningsutbetalinger. NPE hadde økt fokus på brukernes vurderinger av jobben vi gjør og stor aktivitet knyttet til å videreutvikle virksomheten og måten vi jobber med sakene våre på.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. mars 2017

I rapporten kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

I tillegg kan du lese mer om blant annet årets aktiviteter i tall, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringene vi ser i tiden framover, og regnskapet for 2015.

Klikk i lenkeboksen for å lese årsrapporten.