Årsrapport for 2017 er ute

Årsrapporten vår for 2017 er klar. 2017 var et spennende år, med store endringer i NPE. Vi gjennomførte blant annet et omfattende utviklingsprogram med omorganisering av hele saksbehandlingsavdelingen, og opprettet en ny enhet, Team ekspress.

Del artikkel på startsiden

I rapporten kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

I tillegg kan du lese mer om blant annet årets aktiviteter i tall, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringene vi ser i tiden framover, og regnskapet for 2017.

Klikk i lenkeboksen for å lese årsrapporten.