Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 er klar. Blant aktivitetene i 2018 kan vi nevne at NPE fylte 30 år, vi arbeidet med ny strategi, og innførte ett vedtak.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. mars 2019

I rapporten kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

I tillegg kan du lese mer om blant annet årets aktiviteter i tall, styring og kontroll i organisasjonen, utfordringene vi ser i tiden framover, og regnskapet for 2018.

Rapporten er i år laget som en ren nettversjon.

Lenke til rapporten finner du i boksen til høyre.