Digital post

I sakene våre sender vi som hovedregel post via digital post. Dette forenkler kommunikasjonen mellom oss og deg som erstatningssøker. Her kan du lese om bruk av digital postkasse.

Skriv ut Del 2. november 2016

Del artikkel på startsiden

Hva innebærer dette for deg?
De som har digital postkasse vil få brev fra oss i denne postkassen. Dersom du ikke har digital postkasse, vil Digipost/eboks sende vårt brev til en utskriftstjeneste. Brevet vil da bli sendt i en hvit konvolutt uten NPEs logo, men det står i konvoluttvinduet at NPE er avsender.

Profesjonelle aktører
Post til profesjonelle aktører som advokater, Pasient- og brukerombud, Norsk pasientforening og behandlingssteder kan også mottas digitalt. Aktørene må da opprette en digital postkasse hos Digipost. Dersom de ikke oppretter en digital postkasse vil de motta fysisk post via utskriftstjenesten.

Hvorfor vil vi sende post via digital post?
Alle statlige virksomheter er pålagt å begynne å sende post digitalt innen første kvartal 2016, og omlegging til digital offentlig post er i full gang. E-post regnes ikke som en tilstrekkelig sikker kanal for å sende informasjon i pasientskadesaker.

Når du bruker Digipost eller Eboks, verifiserer du din identitet gjennom BankID eller Buypass, noe som tilfredsstiller sikkerhetskravene til digital post.