Endring i skadeserstatningsloven: slutt på terminvis utbetaling av menerstatning

Bestemmelsene om menerstatning i skadeserstatningsloven er endret. Endringen får blant annet betydning for beregning og utbetaling av menerstatning i pasientskadesaker der pasienten har forkortet levetid på grunn av svikten i behandlingen.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. mai 2016

Endringen trådte i kraft fra 1. januar 2016. Stortinget bestemte at endringen får betydning for saker der svikten i behandlingen har skjedd etter 1. januar 2016. Dette betyr at endringen ikke får betydning for saker der svikten har skjedd tidligere.

Tidligere har loven lagt til grunn at menerstatning kan fastsettes til terminbeløp der erstatningssøkeren har forkortet levetid. I praksis har NPE gjort dette i noen få saker.

Etter endringene i loven skal ikke en prognose om forkortet levetid som skyldes feilbehandling, vektlegges ved beregningen av menerstatningen, eller føre til at utbetalingen skjer terminvis.

Endringen gjelder kun for beregning og utbetaling av menerstatning. Andre erstatningsposter (som for eksempel inntektstap) kan fortsatt i spesielle tilfeller beregnes og utbetales terminvis.

NPE behandler mellom 20 og 50 saker i året som berøres av denne lovendringen.