Erstatningskrav knyttet til korona

Koronapandemien vil kunne innebære en begrenset rett til erstatning for noen. Nedenfor gir vi noen korte svar på noen spørsmål som kan oppstå som følge av koronasituasjonen.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. september 2020

Koronasituasjonen innebærer ekstraordinære utfordringer for helsetjenesten. Ressurser blir omprioritert for å ivareta helt nødvendig beredskap, og regjeringen har for eksempel gjort begrensinger for behandlingsfristene på sykehus. Denne situasjonen, med begrensete ressurser og spesielle arbeidsforhold i helsetjenesten, vil kunne ha betydning for hvordan vi vurderer erstatningskrav og vil kunne innebære en begrenset rett til erstatning for noen.

Svarene på spørsmålene nedenfor vil ikke være dekkende for alle forhold og vi vil alltid vurdere et erstatningskrav konkret og individuelt. Svarene kan endre seg i tiden fremover, i tråd med utviklingen av koronasituasjonen.

Min operasjon/behandling er blitt utsatt på grunn av korona og jeg mener det har forverret sykdommen min. Kan jeg få erstatning for det?

Hvis behovet for behandling ikke var akutt og utsettelsen var i tråd med de retningslinjene helsetjenesten har fått fra myndighetene i forbindelse med korona, vil du ikke ha rett til erstatning.

Min operasjon/behandling er blitt utsatt på grunn av korona og jeg har derfor valgt å bli behandlet privat. Kan jeg få erstatning for det?

Hvis behovet for behandling ikke var akutt og utsettelsen var i tråd med de retningslinjene helsetjenesten har fått fra myndighetene i forbindelse med korona, vil du ikke ha rett til erstatning. 

Jeg ble smittet med korona i helsevesenet. Kan jeg få erstatning for det?
Du har den samme rettigheten ved smitte av korona, som du har ellers ved smitte og infeksjon i helsevesenet. Det vil si at du ikke trenger å bevise at det var svikt i rutiner eller behandling som var årsak til smitten. Men, det må være mer enn 50 prosent sannsynlig at du ble påført smitten i helsevesenet, for at du skal få erstatning. Vi innhenter den nødvendige dokumentasjonen for å vurdere dette.

Hvilket nivå på den medisinske behandlingen kan vi forvente i en situasjon med korona?

Når vi vurderer et erstatningskrav tar vi hensyn til de omstendighetene behandlingen har foregått under. I koronasituasjonen kan helsetjenesten oppleve mangel på utstyr eller mangel på personale på grunn av beredskapssituasjonen. Det vil kunne bety at det ikke er mulig å følge opp alle pasienter like godt som i en normalsituasjon. Dette vil kunne påvirke om du har rett til erstatning eller ikke.

Kan behandlingsstedet bare si de manglet ressurser, og så avslår dere søknaden min?

Nei, vi vil alltid vurdere den konkrete saken og få dokumentasjon fra behandlingsstedene. Vi innhenter informasjon som gir oss nok kunnskap om ressurssituasjonen til å behandle saken.

Jeg fikk en skade etter behandling under koronapandemien. Kan jeg få erstatning?

Du har som utgangspunkt samme muligheter til å få erstatning som før pandemien, hvis behandlingen ikke har vært påvirket av koronasituasjonen. Det kan for eksempel være avdelinger på sykehus som har fungert som normalt, uavhengig av pandemien. Hvis du mener at du har fått en skade, kan du søke erstatning på vanlig måte. 

Jeg har søkt om erstatning for en skade som har skjedd før korona kom til Norge. Hva skjer med saken min?

Saksbehandlingen vår går i utgangspunktet som normalt. Det eneste det kan bety for saken din er at vi kanskje må vente litt lenger på å få journal og annen dokumentasjon fra behandlingsstedet. Det kan også være lenger ventetid hvis du må til spesialist for å få vurdert skadens konsekvenser.