Fagnotat om beregning av erstatning i kreftsaker

Her finner du et internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatning til personer som har fått forsinket diagnose og behandling av kreft.

Skriv ut Nynorsk | English | 12. november 2018

I notatet beskriver vi hvordan vi forstår og praktiserer de reglene som gjelder. Vi sier også noe om forskjellige forhold som vi må vurdere i hver enkel sak. Det er tema som:

  • den økonomiske situasjonen før og etter skaden
  • forverret prognose
  • tilbakefall/spredning av sykdommen
  • dødsfall

I tillegg beskriver notatet hvordan vi beregner erstatningen i saker der pasienten har fått forkortet levetiden på grunn av forsinket diagnose eller annen svikt i behandlingen. De postene vi da ser på er:

  • menerstatning, inntektstap og merutgifter
  • utgifter til begravelse
  • forsørgertap