Fagnotat om beregning av erstatning i kreftsaker

Her finner du et internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatning til personer som har fått forsinket diagnose og behandling av kreft.

Skriv ut Del 12. november 2018

Nynorsk versjon

Del artikkel på startsiden

I notatet beskriver vi hvordan vi forstår og praktiserer de reglene som gjelder. Vi sier også noe om forskjellige forhold som vi må vurdere i hver enkel sak. Det er tema som:

  • den økonomiske situasjonen før og etter skaden
  • forverret prognose
  • tilbakefall/spredning av sykdommen
  • dødsfall

I tillegg beskriver notatet hvordan vi beregner erstatningen i saker der pasienten har fått forkortet levetiden på grunn av forsinket diagnose eller annen svikt i behandlingen. De postene vi da ser på er:

  • menerstatning, inntektstap og merutgifter
  • utgifter til begravelse
  • forsørgertap