Fedmekirurgi: 33 pasienter har fått erstatning etter feilbehandling

NPE har i femårsperioden 2012-2016 fattet vedtak i totalt 118 saker som handler om fedmekirurgi. Av disse 118 sakene har 33 erstatningssøkere fått medhold og 85 har fått avslag. Det er utbetalt 11 millioner kroner i erstatning i disse sakene.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. februar 2017

Av de 118 sakene har 89 pasienter blitt behandlet på offentlig sykehus, mens 29 har blitt operert i den private helsetjenesten.

Av medholdssakene er det 17 saker som gjelder offentlig helsetjeneste, mens 16 av sakene gjelder behandling og oppfølging i den private helsetjenesten.

Medholdsprosenten i disse sakene er lavere enn gjennomsnittet, og ligger på 28 prosent. Den gjennomsnittlige medholdsandelen på pasientskadesaker ligger for tiden på 32 prosent.

72 prosent av pasientene er kvinner, mens 28 prosent er menn. 40 prosent av pasientene er under 40 år, 34 prosent er mellom 40 og 50 år, og 27 prosent er over 50 år.

Pasientene får erstatning på grunn av svikt i operasjon og oppfølging
I de 33 medholdssakene er det hittil utbetalt 11 millioner kroner. I noen saker gjenstår det fortsatt utbetalinger. Du kan lese eksempler på saker vi har behandlet i eksempelsamlingen vår.

Årsaker til medhold
Det er flere grunner til at vi har gitt medhold til erstatningssøkerne. I noen av sakene har vi gitt medhold fordi operasjonene i disse tilfellene ikke er utført etter god medisinsk praksis. Noen pasienter har fått komplikasjoner etter operasjonen, og disse er ikke fulgt tilstrekkelig opp. I noen tilfeller burde ikke operasjonen vært gjennomført fordi pasientene ikke har hatt høy nok BMI (måleindikator som forteller om en person er over-, normal- eller undervektig), mens andre har hatt andre medisinske utfordringer som tilsa at de ikke burde blitt operert.

Konsekvensene av feilbehandlingen
Konsekvensen av feilbehandlingen har vært varige plager med oppkast, diare og problemer med næringsopptak. Noen har måttet fjerne milt eller magesekk, og flere har fått et forlenget sykdomsforløp som følge av at operasjonen og oppfølgingen ikke har vært i henhold til god medisinsk praksis. I fem av disse sakene døde pasientene som følge av operasjonen.

Fedmekirurgi har kjente komplikasjoner
Vi har gitt avslag i 85 saker fordi vi mener at det ikke har vært noen svikt ved operasjonen og oppfølgingen av pasienten. I disse tilfellene har det vært godt grunnlag for operasjonene. Mange av disse pasientene har vært svært overvektige i lang tid, og har hatt store helseutfordringer på grunn av dette. Mange har prøvd mange tiltak for å gå ned i vekt, uten å lykkes.

Fedmeoperasjon har mange kjente komplikasjoner. Dersom pasienten har fått god informasjon om disse komplikasjonene, og inngrepet og oppfølgingen har vært riktig gjennomført, vil plagene i etterkant anses som en risiko som pasienten må akseptere.