Flere søker erstatning etter tannskader

Flere søker om erstatning for pasientskader i første halvår i år, sammenlignet med samme perioden i fjor. Det er en klar økning i tannskader.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. juli 2021

NPE har mottatt totalt 3372 søknader om erstatning i årets første seks måneder. Det er 513 flere enn samme periode sist år, en økning på 18 prosent.

- Veksten skyldes koronasaker og vi ser også en økning fra de offentlige helseforetakene. I den private helsetjenesten er det ca. 35 prosent flere saker i år enn i fjor, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Rot- og kronebehandlinger på topp

De fleste henvendelsene om tannskader gjelder rotbehandling, etterfulgt av saker om kronebehandling på en solid andreplass. Deretter følger saker om diagnose og oppfølging ved periodontitt, tannfyllinger, trekking og innsetting av tenner og andre rekonstruksjonsinngrep, som bro.

- Eneste fordelen med koronaepidemien var at jeg kunne skjule tennene mine i seks måneder med munnbind, forteller en av de 308 som har søkt om erstatning etter tannlegebesøk.

Kvinnen har fått 50.000 kroner etter at det ble påvist svikt i behandlingen i forbindelse med innsetting av krone og bro og tap av to tenner. De fleste av tannsakene avsluttes med utbetalinger oppunder 50.000 kroner.

- Jeg tygde sidelengs før en spesialist etter to år sørget for en løsning, sier hun.

Tannskader øker mest

De fleste søknadene om erstatning fra privat helsetjeneste gjelder tannskader. I første halvår har 308 personer søkt om erstatning for tannskader, mot 251 i samme periode sist år.

- I de tilfellene der tannlegen ikke følger opp skader eller tannsykdom, eller gir annen mangelfull behandling, snakker vi om en svikt i behandlingen. Erstatningen dekker i hovedsak utgiftene knyttet til behandlingen og utbedring av skadene, sier Jørstad.

Tannlegeforeningen tror erstatningsordningen er blitt bedre kjent

- Vi skulle selvfølgelig helst sett at ingen pasienter følte behov for å sende inn klage - enhver klage er en for mye. Samtidig må man se tallene i sammenheng med antall behandlinger som faktisk gjennomføres. Så godt som hele den voksne friske befolkningen benytter seg av privat tannhelsetjeneste regelmessig. Vi treffer i overkant av tre millioner pasienter i løpet av året, og mange av dem har flere behandlinger årlig. Sett i lys av dette er ikke antallet klager så stort, sier president i Den Norske Tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Camilla Hansen Steinum og Rolf Gunnar Jørstad

Hun legger til at de ikke er fornøyde med at antall klager stiger. Hun mener imidlertid at det også kan tyde på at ordningen er blitt bedre kjent, og at det derfor er flere som benytter seg av den.

-Og det er veldig bra! Vi opplever NPE som et velfungerende system som fanger opp der det er begått feil, og at pasientene blir tatt godt hånd om, sier Steinum.

Erstatning gis på grunn av svikt i behandlingen

Tre av ti får innvilget erstatning på grunn av feilbehandling, mens sju av ti får avslag. Hovedgrunnen til avslagene er at skaden ikke skyldes svikt i behandlingen, eller at skaden skyldes andre forhold enn behandlingen.

Les mer om hva som skal til for å få erstatning her.

Tilskuddsordningen

Alle virksomheter og autorisert helsepersonell som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal betale tilskudd til NPE. Ordningen fungerer som en profesjonsforsikring for privat helsetjeneste og gjelder behandling utført i Norge.

Tall for første halvår 2021

  • 1287 personer fikk
  • 561 millioner i erstatning
  • Det er en nedgang i utbetalinger på sju prosent
  • I snitt fikk folk 662 000 hver. Dette gjelder saker som er ferdig beregnet
  • Det ble utbetalt mest til skader i forbindelse med 1) ortopedi, 2) kreft og 3) nevrologi
  • 1 av 3 får ja
  • 2 av 3 får nei
  • Vi mottok 3372 nye søknader – 18 prosent flere enn 1. halvår 2020