Flere søker om erstatning etter pasientskade

I første kvartal 2019 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1566 søknader om erstatning. Dette er en liten økning på 1,5 prosent fra første kvartal i fjor.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. april 2019

– Med dette utgangspunktet for første kvartal i år, har vi grunn til å tro at vi kommer til å motta rundt 6200 saker i løpet av 2019. Det vil i så fall være det høyeste antallet saker vi har mottatt i løpet av et år, sier Jørstad.

Han understreker at 6200 mottatte saker er en foreløpig prognose for 2019. – Det vi først og fremst er opptatt av er at pasienter og pårørende som mener de kan ha rett til erstatning, sender inn en søknad til oss, slik at vi kan vurdere saken, sier han.

Han minner om at NPE har en tjeneste på nettsidene sine der man kan ta en kort sjekk for å se om man kan søke erstatning for en skade man har fått i helsetjenesten: – I denne sjekken får man en enkel gjennomgang av de viktigste vilkårene som må være oppfylt for at man skal få erstatning, sier Jørstad.

Flere saker behandlet

NPE har i første kvartal behandlet 19 prosent flere saker sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi har satset kraftig på å effektivisere saksbehandlingen vår, og disse tallene viser at vi er godt på vei i målsettingen vår om å behandle flere saker raskere. Vi fortsetter arbeidet med å effektivisere måten vi jobber på, så jeg har tro på at vi vil se at denne utviklingen fortsetter gjennom året, sier han.

238 millioner kroner utbetalt i erstatninger

I 2018 utbetalte NPE 238 millioner kroner i erstatninger første kvartal. Det første kvartalet i 2019 ble det utbetalt rundt 243 millioner kroner. Dette er en økning på 2 prosent.

- Økningen i utbetalingene skyldes først og fremst at vi får ferdigbehandlet flere saker. Vi er opptatt av å sørge for så rask utbetaling som mulig, fordi vi vet at dette er viktig for brukerne våre, avslutter Jørstad.