Husk tilskuddsplikten til NPE

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Den årlige meldefristen er 1. februar, som innebærer at oppdatering må gjøres i løpet av januar. Oppføringen fornyes automatisk, så hvis du ikke har noen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke registrere på nytt.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. januar 2019

Dekker kostnader til erstatningssaker

Tilskuddsordningen for privat helsetjeneste sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på. Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene og utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende.

Egne forsikringer fritar ikke fra tilskuddsplikten

Plikten til å betale tilskudd til NPE er en lovpålagt plikt etter helsepersonelloven. Om man har forsikring gjennom profesjonsforeningen, eller har egen norsk eller utenlandsk ansvarsforsikring, fritar ikke dette for plikten til å melde fra og betale tilskudd.

Ulike tilskuddssatser

Tilskuddene er beregnet ut fra ulike risikogrupper for ulikt type helsepersonell. Det er 34 ulike helsepersonellgrupper. Hele oversikten over de ulike risikogruppene finner du på våre nettsider.

Konsekvensen av ikke å overholde melde- og tilskuddsplikten

NPE vil kreve tilskudd etterbetalt hvis det er år der virksomheten er tilskuddspliktig og ikke har betalt tilskudd. I tillegg vil vi i saker der pasienten får medhold, kreve regress av virksomheten som har feilbehandlet pasienten. Det betyr at vi kan kreve regress både for erstatningsbeløpet som er utbetalt og utgiftene til å saksbehandle kravet.

Mer informasjon

Du finner utfyllende informasjon om tilskuddsordningen og tilskuddssatsene for de ulike helsepersonellgruppene på våre nettsider.

Vi hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om tilskuddsplikten. Du finner kontaktinformasjon i lenkeboksen.