Informasjonsmøte med Helse- og omsorgskomiteen

NPE har sammen med Helseklage blitt invitert til møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å orientere komiteen om sentrale sider ved pasientskadeordningen.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. januar 2018

Fra NPE stilte direktør Rolf Gunnar Jørstad, avdelingsdirektør Anne-Mette Gulaker og kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr. Helseklage var representert med direktør Rose-Marie Christiansen.

Medlemmene i komiteen får ofte direkte henvendelser fra folk om pasientskadesaker. De hadde mange konkrete spørsmål om hvordan pasientskadeordningen fungerer i praksis, beregning av erstatningsbeløpene og klageordningen.

De var også opptatt av hvordan helsetjenesten kan lære av pasientskadesakene, og hvordan NPE bruker det store erfaringsmaterialet vi har inn mot helsesektoren.

For oss i NPE var dette en fin anledning til å informere komitemedlemmene om pasientskadeordningen og besvare spørsmål de hadde.