Kapitaliseringsrenten er satt ned

12. desember kunngjorde Høyesterett en avgjørelse om størrelsen på kapitaliseringsrenten i personskadesaker. Avgjørelsen falt i en sak som gjelder en trafikkskade, men den får allmenn betydning for alle former for personskadesaker. Høyesterett besluttet å sette ned kapitaliseringsrenten fra 5 til 4 prosent.

Skriv ut Nynorsk | English | 12. desember 2014

NPE beregner og utbetaler erstatning i opp mot 1 700 pasientskadesaker i året, og er dermed en av de største aktørene innenfor personskadeoppgjør i Norge. - Dette er en viktig avgjørelse for alle som fastsetter erstatning ved personskade og ikke minst for de skadelidte, sier direktør i NPE Rolf Gunnar Jørstad.

Ikke bekymret for økte erstatningssummer
En lavere kapitaliseringsrente vil føre til økte erstatningsutbetalinger for så vel forsikringsselskaper som statlige etater som NPE. Jørstad er ikke bekymret for den utviklingen. - Det vi i NPE er opptatt av, er at erstatningssøkerne får dekket sitt reelle økonomiske tap, sier Jørstad.

Vil se på saker på nytt
NPE har fulgt nøye med på saken i Høyesterett og har allerede gjort foreløpige beregninger av hvilken økonomisk betydning denne dommen vil få for erstatningsutbetalingene fra NPE.

– I alle sakene vi har sluttbehandlet etter at det ble klart at Høyesterett ville se på kapitaliseringsrenten, har vi varslet at vi vil foreta en ny beregning av fremtidstap og menerstatning dersom Høyesterett setter ned renten. Så vidt jeg vet har også de store forsikringsselskapene som behandler f.eks. trafikkskader gjort det samme, sier Jørstad.

- Nå som renten er satt ned, starter vi umiddelbart med å følge opp disse sakene og beregne en tilleggserstatning ut fra ny rentesats. Det dreier seg om flere hundre saker og vil ta tid. Vi vil fortløpende skrive til de berørte og ordne med utbetaling, fortsetter han.

Økte erstatningsutbetalinger
Jørstad sier det er for tidlig å si nøyaktig hvor mye mer som vil bli utbetalt i erstatninger nå som renten er satt ned. - Foreløpige vurderinger vi har gjort, viser at NPE nok vil utbetale mer i erstatninger neste år på grunn av denne endringen, avslutter Jørstad.