Klart språk tar brukerne på alvor

Byråkratisk tåkeprat er en større trussel mot god kommunikasjon enn stavefeil, sier seksjonssjef i Språkrådet Kristin Solbjør. NPE har jobbet med forskjellige språktiltak over flere år, for å «lette på tåkesløret».

Skriv ut Nynorsk | English | 26. februar 2016

«Stavefeil og kommafeil er ikke den største trusselen mot god kommunikasjon. Byråkratisk tåkeprat er langt verre», sier seksjonssjef i Språkrådet Kristin Solbjør i et debattinnlegg i Bergens Tidende 15.02.15.

Solbjør tar fatt i et viktig poeng her. Det er fullt mulig å skrive et grammatisk korrekt, men likevel utilgjengelig språk. Det er lange tradisjoner for det i byråkratiet. NPE har jobbet med forskjellige språktiltak over flere år, for å «lette på tåkesløret».

- Vi er opptatt av at alle som er i kontakt med oss skal oppleve at vi har en så klar og tydelig kommunikasjon som mulig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr. Det skal ikke være tvil om grunnlaget for våre vedtak, eller om hvilke rettigheter erstatningssøkerne har.

I alle demokratiske samfunn må det være mulig for folk å forstå informasjon i brev fra det offentlige. Det er en forutsetning for å kunne delta i, og påvirke saker som angår deg selv. Et uklart og tungt språk er unødvendig og irriterende for leserne. Det er også problematisk fordi det kan hindre mennesker i å forstå sine rettigheter og plikter.

- Vi vil jobbe for en kontinuerlig forbedring på dette området. Klart språk er et holdnings- og kulturarbeid som vi aldri blir ferdige med, sier Stæhr.

NPE har hatt god nytte av Språkrådets materiell om klarspråkarbeid, som ligger på nettstedet «Lær av andre». Les mer konkret om våre tiltak og erfaringer i artikkelen «Slik skriver vi i NPE»