Konkurranse: Forbedringsprisen 2016

Pasientsikkerhetskonferansen 2016 inviterer helsepersonell til å sende inn forslag til Forbedringsprisen 2016. Prisen er på kroner 50.000,-.

Pasientsikkerhetskonferansen 2016

En ny pasientrolle - betydning for pasientsikkerheten. Helsedirektoratet og Helse Nord RHF inviterer til Pasientsikkerhetskonferansen 2016.

Skriv ut Del 13. juni 2016

Del artikkel på startsiden

Forbedringsprisen for pasientsikkerhetsarbeid deles ut til vinnerbidraget som kan:

  • bidra til færre pasientskader eller bedre overlevelse
  • brukerinvolvering
  • kostnad-nytteeffekt
  • vise orginalitet

Pasientsikkerhetskonferansen oppfordrer helsepersonell til å delta på konkurransen!

Frist for innsending av bidrag: 26. august.

Seks finalebidrag vil bli plukket ut av en fagjury og vil få presentere sitt forslag på første dag  av Pasientsikkerhetskonferansen 2016, 21.-22. september.

Konferansen retter seg mot ledere på alle nivåer innen helsetjenesten og øvrig helsepersonell. Brukere og pårørende ønskes også velkommen.

Har du meldt deg på konferansen? Det er lurt å melde seg på snart, da konferansen pleier å bli fulltegnet.

Du finner mer informasjon om program, påmelding og konkurranseregler på konferansens hjemmeside.