Konkurranse: Forbedringsprisen 2016

Pasientsikkerhetskonferansen 2016 inviterer helsepersonell til å sende inn forslag til Forbedringsprisen 2016. Prisen er på kroner 50.000,-.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. juni 2016

Forbedringsprisen for pasientsikkerhetsarbeid deles ut til vinnerbidraget som kan:

  • bidra til færre pasientskader eller bedre overlevelse
  • brukerinvolvering
  • kostnad-nytteeffekt
  • vise orginalitet

Pasientsikkerhetskonferansen oppfordrer helsepersonell til å delta på konkurransen!

Frist for innsending av bidrag: 26. august.

Seks finalebidrag vil bli plukket ut av en fagjury og vil få presentere sitt forslag på første dag  av Pasientsikkerhetskonferansen 2016, 21.-22. september.

Konferansen retter seg mot ledere på alle nivåer innen helsetjenesten og øvrig helsepersonell. Brukere og pårørende ønskes også velkommen.

Har du meldt deg på konferansen? Det er lurt å melde seg på snart, da konferansen pleier å bli fulltegnet.

Du finner mer informasjon om program, påmelding og konkurranseregler på konferansens hjemmeside.