Koronavirus

NPE følger helsemyndighetenes råd for å begrense koronasmitten og innfører tiltak i tråd med dette. Driften vil bli påvirket av tiltakene. Betalingsfristen for privat helsetjeneste er utsatt til 1. september.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. mai 2020

Helsemyndighetene oppfordrer til kontaktreduserende tiltak for å begrense smitten i befolkningen. De ber arbeidsgivere om å bidra i en fellesdugnad for å få til dette, blant annet ved bruk av hjemmekontor og fleksible arbeidstider.

Hjemmekontor

Vi har nå innført at alle ansatte skal jobbe på hjemmekontor.  Det er for å redusere antall personer som reiser kollektivt samtidig i rushtiden, og kontakt som kan bidra til å spre smitte mellom ansatte.

Selv om vi nå innfører hjemmekontor, vil saksbehandlerne være på jobb og skal svare på henvendelser fra søkere på vanlig måte, på e-post, telefon og Min side.

Smitte og karantene

Medarbeidere kan bli langvarig borte fra jobb, enten ved mistanke om sykdom eller bekreftet sykdom, eller de kan bli satt i karantene i 14 dager etter nærkontakt med personer som er smittet. Myndighetene forventer at antall medarbeidere som vil bli berørt av dette blir høyere enn under de årlige influensaepidemiene.

Forsinket dokumentasjon i pasientskadesakene

Vi er forberedt på at det går lengre tid før vi får journaler og annen dokumentasjon fra helsetjenesten, som vi trenger for å ta stilling til erstatningskravene.

Saksbehandlingstiden vil kunne øke

Vi antar at summen av tiltakene vil påvirke driften, slik at vi ikke er så effektive som normalt. Saksbehandlingstiden vil derfor kunne bli lenger enn den er i dag. Vi vil oppdatere nettsidene med informasjon om dette.

Utsatt betalingsfrist for privat helsetjeneste

På grunn av den pågående situasjonen med koronavirus, er betalingsfristen for tilskudd til NPE utsatt til 1. september. Du trenger ikke sende oss ytterligere melding om dette.

Om det er behov for å oppdatere årsverket for 2020, ber vi dere vente med dette til situasjonen med virusutbruddet er avklart. Vi minner om at det er det gjennomsnittlige årsverket for kalenderåret sett under ett som skal meldes inn.