89 menn er blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

De siste fire årene har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt medhold i 89 saker der menn er blitt feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

Skriv ut Nynorsk | English | 26. november 2015

Av de 89 sakene, har åtte menn dødd og 25 av mennene har fått en forverret prognose av sykdommen, som følge av feilbehandlingen.

Skulle ikke skjedd
–Dette er en tragedie for disse mennene og deres pårørende. Dette er feil som ikke skulle skjedd. Vi vet at hvis disse mennene hadde fått stilt riktig diagnose og fått riktig behandling tidligere, hadde de hatt en bedre sjanse til å bli friske, sier avdelingsdirektør, Anne-Mette Gulaker.

Flesteparten gjelder prostatakreft
78 av disse sakene gjelder prostatakreft. De andre krefttypene er kreft i testikler (ni stykker) og i penis (to stykker).

– Utilstrekkelige undersøkelser og manglende evne til å følge opp symptomer på disse krefttypene, fører i mange tilfeller til at kreftdiagnoser dessverre blir stilt for sent. Resultatet for disse mennene blir et forlenget sykdomsforløp og i noen tilfeller forkortet levetid, sier Gulaker.  

Små feil har alvorlige konsekvenser
24 prosent av sakene gjelder svikt i behandlingen av kreftsykdommen.73 prosent av sakene gjelder svikt i diagnostikken. Her ser vi blant annet eksemplerpåmangelfull oppfølging eller mangel på henvisning videre. Det er også tilfeller av feiltolkning av prøvesvar eller mangelfulle undersøkelser.

– Disse feilene har alvorlige konsekvenser for mennene og deres pårørende. Basert på de sakkyndige vurderingene vi har hentet inn, mener vi at disse tilfellene kunne vært unngått med bedre rutiner, sier Gulaker.

Utbetalinger
I de 89 sakene som NPE har behandlet, er det hittil utbetalt nesten 36 millioner kroner i erstatninger. Det gjenstår fortsatt utbetalinger på noen av sakene. Det er gitt menerstatning til over halvparten av mennene, for å kompensere for redusert livskvalitet den forsinkede diagnostikken og behandlingen har ført til.

Alder
Snittalderen på mennene i disse sakene er 60 år. Den yngste som er tilkjent erstatning er 26 år, mens den eldste er 85 år.