Lovendring øker minstebeløpet for å søke erstatning i NPE

Pasientskadeloven endres med virkning fra 1. januar 2016. En av endringene er at den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles av NPE, heves fra 5000 til 10 000 kroner.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. desember 2015

Hvis du har et økonomisk tap på mindre enn 10 000 kroner, kan du ikke søke erstatning i NPE etter 01.01.2016. Da må du i stedet henvende deg direkte til det behandlingsstedet der skaden skjedde.

Frem til loven trer i kraft ved årsskiftet er den nedre grensen for å søke erstatning 5000 kroner.