Mange erstatningskrav etter korona, men få alvorlige skader

Seks prosent flere har søkt om pasientskadeerstatning i første halvår 2022 sammenlignet med samme perioden i 2021. Økningen skyldes i hovedsak koronavaksinen.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. august 2022

NPE opplever fortsatt en viss vekst i både saksmengde og utbetalinger. Nesten 3 600 personer har søkt erstatning i første halvår. Det er drøyt 200 flere enn samme periode sist år.

Etterdønningene etter pandemien preger fortsatt sakene. I 2020 gjaldt koronasakene i hovedsak smitte, nå er det flest vaksinesaker.

-Det er mange av vaksinekravene som gjelder forbigående og små skader. I noen saker er det grunnlag for å erstatte et økonomisk tap, men så langt ser vi ikke mange store skader. Det har vært noen saker der vaksinen har fått svært tragiske konsekvenser, men det er heldigvis få, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Jørstad forteller at det skjer mye når det gjelder forskning på årsakssammenheng mellom koronavaksinene og innrapporterte bivirkninger. Dette er noe NPE følger med på, og derfor vil det i noen tilfeller ta tid før en kan fastslå om plagene kan skyldes vaksinen, eller om de skyldes andre forhold.

– Jussen er klar i vaksinesakene. Men foreløpig finnes det ikke nok medisinsk kunnskap om alle bivirkningsskader som kan skyldes vaksinen. Dette er sentralt for å avgjøre om en person har rett til erstatning eller ikke. Det betyr at vi må avvente å gi svar i en del saker. I noen tilfeller kan det også hende at vi må se på sakene på nytt, når vi får ny medisinsk kunnskap, sier Jørstad.

I de øvrige sakene som er mottatt første halvår, gjelder de fire største medisinske områdene skader i muskel og skjelett, tannskader, kreftsykdommer og psykiatri.

En liten økning i erstatningsutbetalinger

Det er utbetalt en drøy halv milliard kroner i første halvår. Det er en økning på fem prosent fra samme periode sist år. De tre medisinske områdene med høyest utbetaling er kreftsykdommer, ortopedi og nevrologi.

Se detaljert statistikk over mottatte saker, utbetalinger, vedtak, årsak til medhold/avslag, koronavaksinesaker m.m.

Fortsatt redusert saksbehandlingstid

Ventetiden for pasienter som har fått innvilget kravet om erstatning er redusert med ca. 1 måned. Halvparten av sakene er ferdigbehandlet og erstatningsbeløpet utbetalt innen 12 måneder. Noen får svar raskere, men det er også en del som tar lenger tid. Det avhenger av hvor komplisert saken er.

- Vi ønsker ikke å overutrede sakene, men heller ikke utrede for lite. Jeg er opptatt av at vi hele tiden bruker riktige ressurser i forhold til hvor kompleks saken er. Vi har nå et særlig blikk på å sortere ut de sakene vil ser kan avsluttes raskt, fordi kravet er lavt. En av grunnene til at noen saker tar lengre tid, er at skadetilstanden ikke har stabilisert seg nok til å sluttbehandle erstatningsoppgjøret, sier Jørstad.

Se mer detaljer om saksbehandling og tidsbruk.