Møte med Personskadeforbundet

Personskadeforbundet og NPE hadde 15. juni et kontaktmøte. -Vi hadde gode samtaler om utfordringer knyttet til behandling av erstatningskravene ved pasientskade, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. juni 2015

Personskadeforbundet har mye kunnskap om hva både skadelidte, pårørende og etterlatte er opptatt av.

Områder som ble drøftet i løpet av møtet:

  • kvalitet i utredningen av pasientskadesaker
  • riktig bruk av sakkyndige
  • velskrevne og forståelige brev og vedtak

-Denne type kontaktmøter gir oss blant annet bedre innsikt i hva brukerne opplever som viktig, og det er svært nyttig for vårt arbeid, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

NPE har en klar målsetting om å være en brukerorientert etat som legger til rette for god dialog med erstatningssøkerne.

-Vi er svært takknemlig for at NPE ønsker å holde jevnlig kontakt med oss, sier ass. generalsekretær Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN. Vi håper at våre medlemmers erfaringer og synspunkter kan bidra i NPE sitt kvalitetsarbeide. På den måten kan pasienter i enda større grad føle seg trygge på at deres saker blir utredet på en god måte, og at saksbehandlingen til enhver tid oppleves ryddig og korrekt, sier Oretorp.

Begge parter opplevde møtet som positivt, og ønsker å ha faste kontaktmøter framover.