Møte med Språkrådet om forskriftsarbeid

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Vi har nå hatt møte med Språkrådet om et samarbeid for å skrive forskriften i et klart og forståelig språk.

Skriv ut Nynorsk | English | 5. september 2018

Fra Språkrådet deltok seniorrådgiver Aud Anna Senje og seksjonssjef Margrethe Kvarenes. Fra NPE deltok avdelingsdirektør Vibeke Bugge Møllhausen, prosjektleder Trude Mørtvedt, seniorrådgiver Jan Storvik, og kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr.

«Klart lovspråk» skal bidra til at regler og lover blir mer forståelige
Språkrådet har samarbeidet med Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) om prosjektet Klart lovspråk. De har jobbet med lovtekster som Barnevernsloven, Forvaltningsloven, Arveloven og flere andre.

 - Vi er glade for at Språkrådet vil dele erfaringene sine med oss i NPE. Dette er en viktig forskrift og vi ønsker at den skal være forståelig for alle brukerne våre. Vi legger derfor stor vekt på å få til et klart språk, sier avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen.

Brukermedvirkning og tverrfaglig arbeid er viktig
Gjennom prosjektet Klart lovspråk er det utviklet en metodikk som fungerer godt, der sentrale stikkord er brukermedvirkning og tverrfaglig arbeid. Språkrådet er derfor positive til at NPE har en referansegruppe der viktige brukerorganisasjoner er representert.

Gammel forskrift skal oppdateres
Lovtekster er på toppen av teksthierarkiet og påvirker språket i tekster på svært mange andre områder innenfor forvaltningen.

-Forskrift om menerstatning for yrkesskade, som vi også bruker på pasientskadeområdet, er fra 1997. Det at vi nå lager en egen forskrift om menerstatning på pasientskadeområdet, vil gi en oppdatering både av innhold og språk, sier Møllhausen.