Nå kan du sende skademelding på nett

Vi oppgraderer det digitale saksbehandlingssystemet vårt. Fra mandag 9.mars kl. 10:00 kan du søke pasientskadeerstatning via nettsidene våre. Du kan også motta sakspapirer i din digitale postkasse hvis du ønsker det.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. november 2016

Har du ikke digital postkasse?
Hvis du ikke har digital postkasse anbefaler vi deg å opprette det. Du kan velge digital postkasse og opprette konto her. 

Hvis du ikke ønsker å opprette digital postkasse, vil du motta brev i posten på vanlig måte. Post til advokater, Pasient- og brukerombud, Norsk pasientforening og behandlingssteder vil fortsette å gå med vanlig postgang foreløpig.  

Felles system med Pasientskadenemnda
En annen konsekvens av oppgraderingen er at Pasientskadenemnda (PSN) får felles saksbehandlingssystem med NPE. I stedet for at PSN fører inn relevante dokumenter i klagesaker manuelt, vil de bli overført til PSN digitalt. Dette fører til at PSN får raskere tilgang til slike saker. PSN går i gang med å bruke systemet i april.

Personvern
Vi sikrer fortsatt at personvernet blir ivaretatt. Informasjonen din er trygg hos oss, også når vi kommuniserer med deg digitalt. Vi overfører kun informasjon til PSN om du klager på avgjørelsen. Akkurat slik som før – bare digitalt.

Videreutvikling: følg saken din på nett
Vi jobber nå videre for at erstatningssøkerne skal få muligheten til å følge saken sin på nett. Dette er for at du som bruker skal slippe å kontakte oss hver gang du lurer på hva som skjer i saken din. Denne videreutviklingen vil vi prioritere framover. Vi vet at dette er en tjeneste som vil være nyttig for brukerne.