NPE på stortingsbesøk

Denne uken besøkte representanter fra NPE og Helseklage Stortinget for å treffe Helse- og omsorgskomiteen.
Det var et hyggelig møte, med engasjerte tilhørere.

Skriv ut Nynorsk | English | 25. mars 2022

Det har blitt tradisjon at den nye helse- og omsorgskomiteen inviterer NPE og Helseklage til å fortelle om pasientskadeordningen. Den tradisjonen setter vi pris på!

11 av i alt 15 medlemmer har ikke erfaring fra denne komiteen tidligere, og da er det ekstra fint å komme og fortelle om regelverket, og arbeidet i NPE og Helseklage.

Komitemedlemmene var engasjerte og stilte flere spørsmål, blant annet om saksbehandlingstid, mulige mørketall, sakstyper og erstatningsberegning.

Vi opplever det som verdifullt å svare på spørsmål og ha mulighet for en dialog med politikerne om samfunnsoppdraget vårt, og hadde en hyggelig tirsdag!