NPEs strategi for 2015-2017

NPE har utarbeidet en ny strategi for perioden 2015-2017. Vi har satt fire hovedmål som hver har tre-fire delmål, som vi skal bruke for å drive NPE framover mot 2018.

Skriv ut Nynorsk | English | 15. desember 2016

- Det er viktig at strategien er konkret og mulig å etterleve. Derfor har vi jobbet mye med å konkretisere de ulike målene og delmålene, og sette målbare resultater vi skal følge opp, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

En veileder for arbeidet
NPE har som målsetting at strategien ikke skal være et dokument som ligger i skuffen, men at den skal være en veileder vi aktivt bruker for å sette retningen for jobben vår. – Jeg er spesielt fornøyd med hvordan vi i denne strategien fokuserer enda mer på brukerne våre, sier Jørstad. – Vi har gjort mye allerede, men nå strekker vi oss enda lenger, sier han.

I boksen til høyre finner du mer om de strategiske målene våre. Her finner du også strategibrosjyren vi har utarbeidet, der hovedmål, delmål og resultatmål er omtalt.