NPEs vurdering av Høyesterettsdom om MMR-vaksine

NPE går alltid grundig gjennom dommer som faller i pasientskadesaker. Det gjelder særlig dommer fra Høyesterett. En MS-syk mann har nå fått medhold i Høyesterett i at han har rett til erstatning etter å ha fått MMR-vaksine (vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder) som ungdom.  Her kan du lese om vurderingen vår av denne dommen.

Skriv ut Del 7. desember 2015

Del artikkel på startsiden

Etter vår mening er praksisen vår knyttet til vaksinesaker i stor grad i samsvar med Høyesteretts vurderinger. Samtidig innebærer dommen en tydeliggjøring av hva som ligger i at en sykdom eller skade «kan være forårsaket av vaksine».

Høyesterettsdommen omhandler helt konkret spørsmålet om MS kan være utløst av MMR-vaksinen. Den gir ikke konkrete føringer for hvorvidt det er en praktisk mulighet for sammenheng mellom andre vaksiner og andre sykdommer.

Gjennomgang av MMR-vaksinesaker og MS-vaksinesaker
Vi går nå gjennom sakene hos oss som omhandler MMR-vaksinen, for å se om denne dommen har konsekvenser for sakene vi allerede har avgjort.

Vi kommer også til å gå gjennom andre vaksinesaker der erstatningssøkeren mener å ha fått MS etter å ha tatt vaksine.