Ny organisering av Pasientskadenemnda

Som ledd i at regjeringa har vedteke endringar i den sentrale helseforvaltinga blir Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etablert frå 1. januar 2016.

Skriv ut Del 8. mars 2016

Del artikkel på startsiden

Helseklage skal m.a. vere sekretariat for Pasientskadenemnda, og blir etablert i Bergen innan 1. januar 2019. I ein overgangsfase på to til tre år vil Helseklage ha kontor både i Oslo og Bergen.

Det blir ingen endringar i klageprosessen. Det er framleis slik at erstatningssøkjarar som ynskjer å klage til Pasientskadenemnda på avgjerda NPE har teke, sender klaga til oss for vurdering. Dersom vi ikkje finn grunn til å gjere om vedtaket, sender vi klaga vidare til Helseklage.