Ortopedisk kirurgi i privat helsetjeneste

Innenfor pasientskadesaker som gjelder behandling i privat helsetjeneste gjelder flere saker ortopedisk kirurgi. Her kan du lese mer om disse pasientskadesakene for perioden 2009-2015.

Skriv ut Nynorsk | English | 31. mai 2016

18 prosent av sakene vi mottar som gjelder behandling i privat helsetjeneste, gjelder kirurgiske inngrep. I denne gruppa står ortopedisk kirurgi for 35 prosent av sakene. NPE har i perioden 2009-2015 mottatt 155 slike saker, 82 av disse erstatningssøkerne har fått medhold i kravet sitt og 73 har fått avslag.

Høy medholdsandel
Medholdsandelen for disse sakene ligger på 53 prosent, mens for knekirurgi spesielt er medholdsandelen på 68 prosent. Den generelle medholdsandelen på alle sakene NPE mottar ligger på rundt 31 prosent.

Mange av disse medholdssakene er begrunnet med infeksjon som ikke skyldes forhold ved pasienten selv. Andre saker får medhold fordi vi mener at det har vært svikt i behandlingen eller svikt i diagnostikken.

Knekirurgi er vanligste inngrep
De ortopediske inngrepene dekker et stor spekter av saker fra ryggkirurgi til operasjon av skjeve tær. Forskjellige former for knekirurgi står for 32 prosent av sakene. Den største diagnosegruppa, kneleddlidelser, dreier seg stort sett om menisklidelser og ustabilitet i kneet.

De vanligste skadene etter inngrepet
De vanligste skadene som det blir klaget på innen orto­pedisk kirurgi er nedsatt funksjon, smerter, infeksjoner, nerveskader og forlenget behandlingsperiode.

Avslagssakene
Årsak til avslag fordeler seg nesten likt mellom ikke svikt i behandlingen og ikke sammenheng mellom behandlingen og skaden.

Eksempel på medhold
Kvinne i 20-årene ble operert på grunn av slitasjeskade på menisken i kneet. Etter inngrepet fikk hun smerter. Det ble påvist infeksjon, og hun ble behand­let med skylling av kneet og antibiotika. Det ble gjennomført ny operasjon med fjerning av deler av menisken. I etterkant har hun vært plaget med smerter.

NPEs vurdering: Infeksjonen skyldes ikke forhold ved henne selv, men operasjonen. På grunn av infeksjonen måtte hun ha omfattende behandling. Resultatet ble dårligere og rehabiliteringstida ble forlenget. Hun har krav på erstatning.

Eksempel på avslag:
Kvinne i 40-årene ble operert for skjev stortå (hallux valgus). Etter inngrepet tok tilheling lang tid, og hun har vært plaget med smerter og dovning i foten.

NPEs vurdering: Det har ikke vært svikt ved behandlingen. Plagene som har oppstått er kjente og sannsynligvis forbigående, og er innenfor hva som må aksepteres.

Les hele rapporten
Informasjonen om sakene som omhandler ortopedisk kirurgi fra privat helsetjeneste er hentet ut fra den årlige rapporten vår med statistikk for privat helsetjeneste. Rapporten finner du i lenken i boksen over.