Over 1000 pasienter har fått erstatning etter tannbehandling

De siste ti årene (2009-2018) har 1056 pasienter fått erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter feilbehandling hos privatpraktiserende tannleger. NPE har utbetalt 81 millioner kroner i erstatning til disse pasientene.

Skriv ut Nynorsk | English | 30. september 2019

– Dette er saker som gjelder alt fra en tann som unødig ble rotfylt, til pasienter som har fått mangelfull oppfølging av tannlegen sin over lang tid, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

– Vi går alle til tannlegen med jevne mellomrom, og nesten alltid får vi den behandlingen vi trenger. Men en sjelden gang blir behandlingen dårlig utført og kan t.o.m. gi pasienten en skade. Da er det viktig at pasientene som blir utsatt for dette får erstatning for skaden de er påført. I de fleste tilfellene går erstatningen til å rette opp feilen som ble gjort, forteller han.

Flest saker gjelder brobehandling og rotbehandling

Erstatningssakene NPE mottar dreier seg om skader etter mange former for behandling. De fleste sakene gjelder kroneterapi og brobehandling. Videre følger saker som dreier seg om rotbehandling, trekking av tenner, tannfylling og innsetting av tannimplantat.

Årsaker til at pasienter får erstatning

- Årsaken til at pasientene får erstatning fra NPE, er at tannbehandlingen ikke har vært utført godt nok og at dette har ført til en pasientskade. Typiske eksempler er ufullstendige rotfyllinger, dårlig krone- og brotilpasning og mangelfull oppfølging, ofte gjennom flere år, sier Jørstad.

Erstatningene dekker kostnadene

De fleste sakene der det utbetales erstatning etter feilbehandling hos tannlegen gjelder utbetalinger mellom 5 000 og 40 000 kroner.

– Heldigvis er detslik at de fleste tilfellene gjelder skader som kan rettes opp med riktig behandling. Det er bra at erstatningsordningen hjelper disse pasientene, sier Jørstad.

Mangelfull journalføring er et problem

Mangelfulle journaler og manglende dokumentasjon er et problem i nesten ti prosent av tannlegesakene som har fått medhold hos NPE. Jørstad påpeker at manglende journalføring kan føre til alvorlige konsekvenser for behandlingen og oppfølgingen pasientene får. Han viser også til at mangelfull journalføring kan ha betydning for selve vurderingen av erstatningssaken.

 - I sakene med mangelfull journalføring kan det være vanskelig for oss å vite hva slags behandling pasienten har fått og hvordan den har vært utført, sier Jørstad. På bakgrunn av den tvilen som oppstår, får erstatningssøkerne i disse sakene vanligvis erstatning fra NPE, selv om det kan være usikkert om behandlingen har vært riktig eller ikke.

Jørstad understreker at NPE ser en positiv utvikling i journalføringen i tannlegesakene: - Vi ser en klar utvikling i retning av å motta flere fyldige og mer informative journaler og dokumentasjon i tannlegesakene. Dette er bra både for pasientene og av hensyn til vurderingen av erstatningssakene, avslutter han.

Fakta om privat helsetjeneste i pasientskadeordningen

  • Fra 2009 har pasienter kunnet søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) også for behandling i privat helsetjeneste.
  • På disse ti årene har NPE mottatt totalt 5518 saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste.
  • Sakene fra privat helsetjeneste utgjør 13 prosent av alle sakene NPE behandler.
  • 58 prosent av sakene fra privat helsetjeneste dreier seg om tannbehandling.