Pasienter får raskere erstatning etter feilbehandling

Pasienter som har berettiget krav etter feilbehandling, får raskere utbetalt erstatning enn før. - Det er viktig å gjøre ventetiden så kort som mulig når noe har gått galt i helsetjenesten, sier direktør i Norsk pasientskadeerstatning, Rolf Gunnar Jørstad.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. august 2020

Ventetiden for å få utbetalt erstatning har gått ned med 50 dager, viser nye tall fra NPE. Dette er en nedgang på åtte prosent sammenlignet med første halvår i fjor for pasienter som får tilkjent erstatning.

Økning i erstatning

- Vi gjør det vi kan for å redusere tiden erstatningssøkerne må leve i uvisshet, fordi vi vet dette kan være en stor belastning for mange, sier Jørstad.

Erstatningssøkere fikk utbetalt i alt 603 millioner kroner etter feilbehandling første halvår, noe som er en økning på 95 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Penger kan ikke erstatte tapt livskvalitet, men kan gjøre livet enklere i en vanskelig situasjon, sier NPE-direktøren.

Erstatningen kan dekke tap av inntekt og utgifter som pasientskaden har ført til. Ved en varig og betydelig skade kan NPE gi erstatning for tapt livsutfoldelse. Ved dødsfall kan erstatningen dekke tap av forsørger.

Koronapandemien

Så langt har kun et fåtall pasienter krevd erstatning med utgangspunkt i COVID-19-utbruddet. De som har søkt fram til nå, forteller blant annet om utsatt operasjon, tap av eiendeler under korona-behandling og psykiske belastninger etter respiratorbehandling.  

Det er for tidlig å si noe sikkert om omfanget av pasientskader i forbindelse med koronapandemien.

Store utfordringer

NPE får spørsmål fra pasienter om hvilke erstatningsrettigheter de har i den spesielle situasjonen helse-Norge fortsatt er i.

- Helsetjenesten har hatt ekstraordinære utfordringer med omprioriterte og begrensede ressurser for å håndtere pandemien. Det kan ha betydning for hvordan vi vurderer erstatningskrav og vil kunne innebære en begrenset rett til erstatning for noen, sier Jørstad.

Han oppfordrer pasienter som har spørsmål om å sjekke informasjon på NPEs nettsider og å eventuelt ta kontakt med servicesenteret.