Pasienter i psykiatrien kan nå få pasientskadeerstatning for en større del av behandlingen

Pasienter som har vært tvangsinnlagt eller vært under andre typer tvang i psykiatrien, kan nå ha rett på erstatning dersom det har vært en svikt i helsehjelpen under tvangen.

Skriv ut Nynorsk | English | 26. september 2022

Noen av pasientene som søker pasientskadeerstatning på grunn av feilbehandling i psykiatrien, har vært tvangsinnlagt eller underlagt andre typer tvangsmidler etter psykisk helsevernloven, slik som tvangsmedisinering, skjerming eller beltelegging.

Tidligere har disse pasientene måttet søke erstatning via domstolene for behandlingen som har vært gjort med eller under tvang, samtidig som de har søkt Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning for resten av behandlingen.

Det siste året har Pasientskadenemnda sett på hvordan disse sakene blir behandlet. Resultatet er at pasientene nå i utgangspunktet får vurdert behandlingen som har vært utført med eller under tvang, som del av sin erstatningssak hos NPE og Pasientskadenemnda.

Les hele artikkelen på helseklage.no