Raskere svar på søknad om erstatning

De siste fem årene har NPE redusert saksbehandlingstiden med fire måneder for vedtak om erstatning. Den viktigste forklaringen her er arbeidet med å jakte på store og små tidstyver.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. juni 2016

-De siste fem årene har vi sett en jevn og positiv utvikling i arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Det tar nå i snitt åtte måneder for erstatningssøker å få et vedtak om medhold eller avslag, mot tolv måneder i 2011.

Strategisk satsing
Redusert saksbehandlingstid har vært en strategisk satsning i NPE.
-Jeg er stolt over å ha dyktige og engasjerte medarbeidere som kommer med gode idéer. De har bidratt mye til den strategien vi har utformet for NPE, sier Jørstad. Han mener samspillet mellom ledelse og medarbeidere er en forutsetning for å få til gode resultater.

Kontinuerlig forbedring
-De siste årene har vi brukt mye ressurser på å kartlegge alle ledd i saksbehandlingen for å finne ut hvor vi kan spare tid. Vi har hele tiden tenkt på hva vi kan gjøre annerledes og prøvd å utfordre vår vante måte å tenke på, sier Jørstad.

NPE har jobbet aktivt i alle enheter for å finne forslag til hvordan man kan jobbe mer effektivt. Samtidig skal den faglige kvaliteten på saksbehandlingen opprettholdes. På den måten er de ansatte med på å påvirke arbeidet med forbedring på sine egne fagområder. Det skaper engasjement, som igjen er med på å få til en endring.

Brukerinvolvering
Vi vet at kort saksbehandlingstid er viktig for erstatningssøkerne, samtidig som de selvsagt er opptatt av at avgjørelsene vi tar er riktige.

-Vi har nå på plass et mer detaljert system for brukerundersøkelser enn vi har hatt tidligere. Dette gjør at vi kan fange opp hva brukerne er opptatt av og dermed bli dyktigere til å vurdere tiltak for å bedre brukernes møte med oss, forteller Jørstad. NPE skal hele tiden være villig til å lytte til brukerne og teste ut nye idéer som kommer opp. Å redusere saksbehandlingstidene innebærer å jobbe med forbedring på mange områder samtidig, inklusivt å lytte til brukerne. Dette er et arbeid vi aldri blir ferdige med, avslutter han.