Rekordmange har søkt erstatning

15 prosent flere har søkt om erstatning for pasientskader i 2021 enn i 2020. De fleste av sakene handler om feilbehandling i muskel og skjelett.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. februar 2022

NPE mottok 6550 nye søknader om erstatning i 2021, mot 5696 i 2020. Det er en økning på 15 prosent.

Flest saker innen ortopedi

Snaue 1500 av søknadene gjelder ortopedi, dvs. plager etter behandling i muskel- og skjelettsystemet. Sakene gjelder for eksempel behandling av brudd, innsetting av proteser og ryggoperasjoner. Etter saker knyttet til ortopedisk behandling, er det flest søknader etter behandling og diagnostisering av svulster/kreft og psykiske lidelser, i tillegg til tannskader.

-De som får erstatning får det på grunn av pasientskader som skyldes feilbehandling. Årsakene kan være forskjellige, men i mange av sakene ser vi at det er brukt feil behandlingsteknikk eller -metode, det har vært mangelfull utredning eller stilt feil diagnose, eller man har ikke fulgt opp med riktig behandling. I en del saker ser vi også at det ikke var godt nok medisinsk grunnlag for behandlingen og noen gjelder feil medisinering, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

 

2021_nye_saker_graf_hd_2.png

 

Koronasmitte og koronavaksine

Økningen på 15 prosent i mottatte saker skyldes i stor grad søknader om erstatning etter koronasmitte og -vaksine. Det utgjør til sammen 674 saker.

Saksbehandlingstiden har gått ned

Hver sak blir vurdert individuelt og konkret, og vil ha forskjellig behov for medisinsk og juridisk utredning. Saksbehandlingstiden vil derfor variere mye. I snitt gikk ventetiden for svar på søknaden ned med 12 prosent. For de sakene som fikk ja og som fikk utbetalt erstatning, gikk saksbehandlingstiden ned med 23 prosent, sammenlignet med året før.

-På tross av det store antallet saker har vi klart å få ned saksbehandlingstiden såpass mye. Vi vet at tidsbruken er viktig for alle som venter på svar. Samtidig er vi opptatt av å sikre en god kvalitet i både den juridiske og medisinske utredningen. Gjennom å redusere saksbehandlingstiden såpass mye har vi levert bedre tjenester til brukerne, noe jeg er fornøyd med, sier Jørstad.

Les mer om saksbehandlingstidene her.

Over 1 milliard kroner i erstatningsutbetalinger

Det er utbetalt en drøy milliard kroner i erstatninger i 2021. Erstatningen dekker først og fremst det økonomiske tapet som skyldes pasientskaden, for eksempel inntektstap og utgifter til legebehandling, medisiner og transport. Den dekker også utgifter til begravelse og tap av forsørger ved dødsfall som følge av feilbehandling. I endel tilfeller gis såkalt menerstatning i tillegg til erstatning for økonomisk tap. Det gjelder i tilfeller der erstatningssøker har fått en varig og betydelig pasientskade som innebærer redusert livskvalitet.

-Vi utbetalte over en milliard kroner til pasienter og etterlatte sist år. Det er fjerde året på rad at utbetalingene overstiger en milliard. Penger kan ikke erstatte tapet av et liv eller gi bedre helse, men det kan bidra til å gi økt livskvalitet for pasienter som har opplevd å få skader etter feilbehandling, sier Jørstad.

Pasientskadesakene gir viktig læring for å unngå nye skader

NPE tilrettelegger statistikk og data over pasientskader. Dette formidles tilbake til helsetjenesten gjennom flere kanaler som møter, foredrag og på forespørsel fra helseforetakene selv. Materialet benyttes også årlig i forskjellige forskningsartikler.

-Jeg opplever at helsetjenesten er opptatt av å arbeide med pasientsikkerhet, og da er det viktig at den benytter et bredest mulig kunnskapsgrunnlag i dette arbeidet. I mange av sakene våre kunne skaden vært unngått med riktig behandling, og spart pasientene for mye lidelse. Vi mener derfor det er viktig at pasientskadesakene bidrar til læring i helsetjenesten, slik at lignende feil kan unngås i framtiden, sier Jørstad.

Nøkkeltall 2021