Slik skriver vi i NPE

NPE lanserer nå en språkveileder, som skal være en rettesnor for all skriftlig kommunikasjon. Målet er at alle skal kunne forstå innholdet i det vi skriver, uten å ha mye kunnskap om området fra før.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. januar 2015

NPE kommuniserer i all hovedsak skriftlig med omverdenen. Hver dag går det ut mange brev til erstatningssøkere, pårørende og advokater. Vi skriver mange e-poster, både internt og eksternt. Vi har også mye skriftlig informasjon på nettsidene våre, i brosjyrer, i skjema og veiledere.

Som offentlig etat er det viktig at mottakeren kan forstå innholdet i det vi skriver, uten å ha mye kunnskap om fagområdet vårt.

-Det å skrive et godt og klart språk handler blant annet om å legge til rette for en god dialog med brukerne. Denne veilederen, og den interne gjennomgangen vi har hatt, er derfor et viktig ledd i vårt arbeid med brukerretting, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Tilpasse teksten til leseren
Brevene våre skal ta hensyn til hvem erstatningssøkeren er, og hvilke forutsetninger han eller hun har for å forstå det vi skriver. Vi skal alltid huske på at vi skriver til mennesker som er i en sårbar situasjon og som er personlig engasjert i sakene vi behandler.

Klart og forståelig for alle
Erstatningssøkerne skal forstå hva vi skriver – uten å måtte støtte seg til en lege eller en advokat. De skal oppleve at vi har tatt hensyn til dem i saksbehandlingen vår. Det er ikke realistisk å tro at alle vil bli fornøyde med utfallet av sakene, men alle skal forstå hva som står i brevene våre, og hvorfor utfallet ble som det ble.

-Hvis vi får til dette, tror jeg vi har oppnådd noe viktig for brukernes opplevelse av å få en sak behandlet hos oss, avslutter Jørstad.