Malgruppa

Malgruppa jobber med utvikling og forbedring av språket i brevmaler, standardtekster og informasjonsskriv for saksbehandlingen.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. februar 2019

Alle ansatte som har forslag til forbedringer kan sende dem til Malgruppa.

Brev til erstatningssøkere og pårørende

- Vi ønsker at alle erstatningssøkerne skal oppleve å få forståelige brev fra oss. Derfor jobber vi mye med å omskrive juridiske faguttrykk, som er ukjente for folk flest, sier seniorrådgiver Cecilie Wreen, leder av Malgruppa.

Brev til helsepersonell

Vi skriver også mange brev til landets helseforetak og ber om journaler, uttalelser og annen dokumentasjon i pasientskadesakene. I tillegg skriver vi til medisinske spesialister i forbindelse med sakkyndigvurderinger i sakene. Vi jobber derfor også med språket i de tekstene, for at de skal være så tydelige og effektive som mulig.

Klarspråk

Malgruppa bruker NPEs språkveileder i alle tekstene de jobber med. Gruppa er også rådgiver i arbeidet med veilederen og den interne ordlista, som revideres årlig.

Informasjon på nett

Flere og flere erstatningssøkere og pårørende søker informasjon på nett. Malgruppa sørger for å koordinere informasjonen i tekstene mest mulig med det som ligger på nett.
- Det er for eksempel viktig at vi bruker samme ord og begreper i brevene våre, som vi gjør i informasjonen på nett, sier Wreen.