Nordisk erfaringsdeling

Hvert år møtes de nordiske landenes pasientskadeordninger til felles møter. Det er ledersamling, mellomledersamling og saksbehandlersamling. Disse møtene er nyttige for oss, der vi kan høre om de andre ordningenes erfaringer, ha gode diskusjoner og hyggelig kollegialt samvær.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. februar 2019

De nordiske landene er unike i at de alle har gode pasientskadeordninger, der pasienter og pårørende kan få vurdert om de har rett til erstatning etter feilbehandling. Pasientskadeordningene i de nordiske landene har en del til felles, som gjør at det er svært nyttig for oss å dele erfaringer på tvers av landene

Nordisk ledersamling

I begynnelsen av september var ledergruppa i NPE på nordisk ledersamling i Stockholm. I alt 16 ledere fra de fem nordiske pasientskadeordningene møttes.

På dette møtet var det mye fokus på brukeropplevelse og hvordan erstatningssøkerne mottar og forstår informasjon fra ordningene. Det var også erfaringsdeling om fornuftig bruk av sakkyndige, og hvordan man kan få til kompetanseoverføring fra erfarne til nye medarbeidere.

Bortsett fra den svenske ordningen, opplevde de øvrige landene en stagnasjon eller liten reduksjon i antall mottatte krav det siste året. Det var enighet om at det ikke er noen enkle forklaringer på dette bildet, og at det uansett kan skyldes noe tilfeldige svingninger. Utviklingen i saksmengden i de ulike landene er imidlertid et tema vi vil følge fremover.

I 2019 skal Norge være vertskap for den nordiske ledersamlingen.

Nordisk mellomledersamling

I september var seksjonssjef Heidi Fiksdal og seksjonssjef Frøy Høverstad på nordisk mellomledersamling i Helsinki.

Blant temaene denne høsten var organisering av distansearbeid/hjemmekontor, organisasjonsendringer, og kommunikasjonsarbeid og bruk av sosiale medier i de ulike landene. I forbindelse med disse temaene var det også diskusjoner og erfaringsdeling på fornyings- og forbedringsarbeid i organisasjonene.

Nordisk saksbehandlersamling

I mai var saksbehandlerne Camilla Tronsgaard, Ingvill Evensen, Jørgen Engesvold og Silje Rønnekleiv i Stockholm på nordisk saksbehandlersamling.

Hovedtemaene for seminaret var hvordan «reisen» til erstatningssøkere ser ut fra man søker erstatning til saken avsluttes. I tillegg delte man erfaringer om aktuelle utviklingsprosjekter de ulike ordningene for tiden jobber med. Det var mange interessante foredrag til inspirasjon for deltakerne. NPE presenterte det pågående arbeidet med brukerportalen Min side.