Ny funksjon som personvernombud

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i 2018. Vi har gode rutiner for personvern i NPE, men forordningen setter nye og strengere krav til virksomheter som håndterer personsensitiv informasjon.

NPEs nye personvernombud, Torild Lund Andersen mener NPE har hatt godt fokus på personvern og informasjonssikkerhet, og at det også er arbeid som må gjøres på dette feltet fremover.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. februar 2019

Vi styrket derfor vår innsats på dette området, gjennom at Torild Lund Andersen fikk funksjon som personvernombud i NPE.

Lund Andersen var tidligere leder for seksjonen for IKT og dokumentforvaltning, og gikk over i funksjonen som personvernombud i juni 2018. Hun rapporterer til leder for avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning.

Personvernombudet skal blant annet:

  • informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
  • bidra til etterlevelse av forordningen og personvernpolitikken i virksomheten
  • gi råd om og delta i konsekvensanalyser
  • sørge for at personvern blir bygget inn i nye løsninger
  • fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten

- I en virksomhet som NPE har vi alltid vært nødt til å ha et sterkt fokus på personvern og informasjonssikkerhet. Det er likevel mye å jobbe med når det gjelder å sikre at organisasjonen tilpasser seg og følger det nye lovverket, sier Lund Andersen.