Ny funksjon som personvernombud

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i 2018. Vi har gode rutiner for personvern i NPE, men forordningen setter nye og strengere krav til virksomheter som håndterer personsensitiv informasjon.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. februar 2019

Vi styrket derfor vår innsats på dette området, gjennom at Torild Lund Andersen fikk funksjon som personvernombud i NPE.

Lund Andersen var tidligere leder for seksjonen for IKT og dokumentforvaltning, og gikk over i funksjonen som personvernombud i juni 2018. Hun rapporterer til leder for avdeling for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning.

Personvernombudet skal blant annet:

  • informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
  • bidra til etterlevelse av forordningen og personvernpolitikken i virksomheten
  • gi råd om og delta i konsekvensanalyser
  • sørge for at personvern blir bygget inn i nye løsninger
  • fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten

- I en virksomhet som NPE har vi alltid vært nødt til å ha et sterkt fokus på personvern og informasjonssikkerhet. Det er likevel mye å jobbe med når det gjelder å sikre at organisasjonen tilpasser seg og følger det nye lovverket, sier Lund Andersen.