Strategiske mål 2015-2018

Her finner du NPEs strategi for virksomheten i perioden 2015-2018.

Skriv ut Nynorsk | English | 22. januar 2019

NPE skal være:

1. en brukerorientert organisasjon som utfordrer egne arbeidsmåter og jakter på tidstyver

 • Vi etterlever kvalitetsbegrepet «Raskt og riktig» i alt vi gjør
 • Vi jobber sammen med brukerne for å forbedre oss
 • Vi arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring

2. en samfunnsbevisst aktør med godt omdømme

 • Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten
 • Vi er anerkjent som en kunnskapsrik organisasjon
 • Vi er en åpen og profesjonell organisasjon
 • Vi bidrar til bedre pasientsikkerhet

3. en organisasjon som samhandler med andre for å sikre god digital saksflyt

 • Vi har gode digitale løsninger for brukerne våre
 • Vi har digital saksflyt med de største helseforetakene
 • Vi arbeider med samarbeidspartnerne våre for å finne nye digitale løsninger

4. en lærende kompetanseorganisasjon

 • Vi har medarbeidere som har god dialog med brukerne
 • Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere som utvikler og deler kompetanse
 • Vi har engasjerte og tydelige ledere