Interne fagnotater publisert på npe.no

Vi har mange interne fagnotater i NPE. Fagnotatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer. Fagnotatene bidrar til at vi behandler like saker likt, og er et godt oppslagsverk for saksbehandlerne.

Skriv ut Nynorsk | English | 26. februar 2019

Notatene er utarbeidet av medarbeidere i avdelingen for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning i dialog med saksbehandlingsmiljøet i virksomheten.

Et par år tilbake begynte vi å legge ut fagnotatene på npe.no. Dette gjør vi for å vise åpenhet rundt hvordan vi vurderer sakene.

Fagnotatene vi har publisert på nettsidene er valgt ut fordi de omhandler sentrale tema innen behandlingen av pasientskadesaker. Målgruppen for disse fagnotatene er i utgangspunktet profesjonelle aktører som jobber med pasientskadesaker, som for eksempel advokater. Samtidig er vi opptatt av at notatene også kan leses av privatpersoner som er interessert i temaene.

Medarbeidere i kommunikasjonsavdelingen har gått gjennom fagnotatene sammen med de juridiske spesialistene som har utarbeidet notatene. Gjennomgangen har bidratt til at notatene er lettere å lese for personer utenfor NPE.

Arbeidet med å gjennomgå og publisere fagnotater på nettsidene vil fortsette i 2019.