Med fokus på kompetanse og opplæring

NPE er en kompetansebedrift hvor vår viktigste ressurs er den kunnskapen våre medarbeidere har. Kompetanseutvikling er derfor et prioritert og viktig område for oss.

Skriv ut Nynorsk | English | 26. februar 2019

Gjennom prosjektet «Kompetanse og opplæring» har vi landet prioriterte utviklingstiltak, som vi nå jobber med. Et fast opplæringsutvalg, bestående av medarbeidere fra ulike fagområder, har utarbeidet et forslag til hvordan vi kan revidere opplæringsprogrammene våre. Ambisjonen er å ferdigstille en ny plan med systematisert og strukturert introduksjonsopplæring, og klare løp for fremtidig læring.

Læringsplattform

Vi har også startet arbeidet med å ta i bruk en digital læringsplattform. Plattformen vil gi oss mulighet til å administrere kurs og opplæring digitalt, basert på hvilken rolle du har i organisasjonen. Her vil vi også kunne lage og utvikle egne e-læringskurs.

Organisering av opplæringen

Parallelt med arbeidet har vi også testet ut nye måter å organisere opplæringen på. Konkret har vi rigget opp to felles opplæringsrom. Her sitter fire saksbehandlere sammen med en mer erfaren saksbehandler og lærer i fellesskap. Denne opplæringsformen handler i stor grad om praktisk læring, skulder ved skulder, med færre formelle kurs og tettere oppfølging. Så langt har dette hatt en svært god effekt på læringen. Vi ser at det er en fordel å ha faste avsatte opplæringsressurser som er «hands on» på nivå, behov og gjennomføring - og som sikrer en mer ensartet opplæring.

Veien videre

Dette handler i stor grad om å tenke nytt og annerledes, pedagogisk og fremtidsrettet. Skal vi lykkes må vi være endringsvillige og engasjerte i alle ledd. Det krever godt samarbeid på tvers og vilje til kompetansedeling.