Organisasjonen og menneskene

Kjønnsfordeling, utskifting og sykefravær.

Skriv ut Nynorsk | English | 27. februar 2019

 Antall ansatte og årsverk

Antall ansatte ved utgangen av 2018: 167
Utførte årsverk i 2018 (inkluderer 2,9 årsverk til IT-tjenester som vi utfører for Helseklage): 144,1

Kjønnsfordeling

Ved utgangen av 2018:

Fordeling i den totale arbeidstokken: 73 prosent kvinner, 27 prosent menn
Kjønnsfordeling blant lederne: 69 prosent kvinner, 31 prosent menn
Fordeling av lønn utbetalt i 2018: 71 prosent kvinner, 29 prosent menn

Utskifting

Utskifting av ansatte i 2018 var 6,6 prosent.

Tilsvarende tall for tidligere år:

2017: 8 prosent
2016: 6,25 prosent
2015: 8,8 prosent

Sykefravær

Totalt fravær i 2018 var 4,8 prosent - en nedgang på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med 2017.

Følgende tabell viser utviklingen i sykefraværet: