Klarspråk

Her finner du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkveilederen vår.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. juni 2019

Språkveileder

Her er NPEs språkveileder. Veilederen med intern ordliste blir revidert årlig.

Språkarbeidet i NPE

Her kan du lese en artikkel om noen av de tiltakene vi har jobbet med.