Språkveileder

Her er NPEs språkveileder. Veilederen med intern ordliste blir revidert årlig.

Skriv ut Nynorsk | English | 2. august 2018

Vi er opptatt av at alle som er i kontakt med oss skal oppleve at vi har en så klar og tydelig kommunikasjon som mulig. Det skal ikke være tvil om grunnlaget for våre vedtak, eller om hvilke rettigheter erstatningssøkerne har.

Språkveilederen er et nyttig hjelpemiddel for å skrive et klart og forståelig språk.